Wyniki badań

Wyniki z pierwszego Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych 2015
Raport ma charakter zbiorczy i dotyczy wyników badań absolwentów uczelni plastycznych i teatralno-filmowych roczników 2011/12, 2012/13, 2013/14.
Raport ogólny 2015 do pobrania

Wyniki z Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych 2016
Raport ma charakter zbiorczy i dotyczy wyników badań absolwentów uczelni plastycznych i teatralno-filmowych roczników 2013 i 2015.
Raport ogólny do pobrania 2016

Raport z badań jakościowych powstał na podstawie 27 wywiadów z absolwentami trzech typów uczelni artystycznych: muzycznych, plastycznych i teatralno-filmowych
Raport z badań jakościowych do pobrania 2016